ติดต่อเราโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาท่าบม
ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1
E-mail:hrt@loei1.go.th
เบอร์โทรศัพท์ (042)801113
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010094015679&fref=ts
https://www.facebook.com/DeckcomMTT?fref=ts
https://sites.google.com/site/mahathaithabom/

Google Map


Comments